امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی خانواده سالم با محوریت تعارضات زندگی زناشویی، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه، روز یکشنبه 30ام تیرماه 98 از ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی با حضور دکتر شعبانلو، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و از اساتید آموزش عالی برگزار خواهد شد.

از همه کارکنان غیرهیات علمی جهت حضور در این کارگاه دعوت به عمل می آید.

گفتنی است به شرکت کنندگان گواهی آموزشی با مجوز مدیریت امور اداری صادر خواهد شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه