امروز

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

گواهی آموزشی فرهنگی کرسی آزاد اندیشی با موضوع خانواده سالم و تعارضات زندگی زناشویی که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی در تاریخ 22 تیرماه 98 برگزار گردید، آماده تحویل می باشد.

شرکت کنندگان همه روزه در ایام اداری از ساعت 9 لغایت 14 برای دریافت گواهی می توانند به طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی، بخش معاونت فرهنگی و اجتماعی، سرکار خانم اسماعیلی مراجعه نمایند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه