امروز

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

اولین کلاس اردوی جهاد اکبر چهاردهم با تدریس علی سهیلی و با موضوع آتش به اختیار و وظایف جوان مومن انقلابی، پس از مراسم افتتاحیه برگزار گردید.

سهیلی با اشاره به یاس و ناامیدی به خاطر ناکامی های قطعی یا موقت گفت: جوان مومن انقلابی برای انجام وظیفه اش حتما باید امید داشته باشد.

وی در ادامه به موضوعاتی همچون زمان نیاز به آتش به اختیار بودن، مصادیق آتش به اختیار، مخاطبین و باید نباید های آن اشاره کرد و افزود: آتش به اختیاری یعنی اوضاع حساس بوده و عادی نیست؛ در نتیجه فرد اتش به اختیار باید خود صلاح امور خویش را تشخیص داده و شجاعانه اقدام کند همچنین نیروهای مومن انقلابی باید شجاعت در اقدام داشته باشند.

  این اردو با حضور جمعی از فعالین تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی در مشهد مقدس در حال برپایی است.