امروز

پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این جلسه قرآنی با حضور حاج آقا قبله ای، جمعه ۲۶ بهمن ساعت ۱۷:۱۵ تا اذان مغرب در طبقه دوم مسجد دانشگاه ارومیه
در دو گروه برادران و خواهران به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه ارومیه برگزار شد.