امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به استقبال چشمگیر بیش از 700 نفر از کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی) دانشگاه جهت شرکت در این اردوی معنوی که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحقق یافت، امروز قرعه کشی به منظور انتخاب 150 نفر از ثبت نام کنندگان این اردو با حضور نمایندگان مجمع صنفی کارکنان، معاون فرهنگی و اجتماعی و نماینده کارشناسان مجموعه فرهنگی و اجتماعی انجام شد.

لیست منتخبین تا لحظاتی بعد از طریق اتوماسیون اداری به اطلاع همکاران خواهد رسید.