جلسه بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه ارومیه با رویکرد عفاف و حجاب با حضور رئیس، معاون فرهنگی اجتماعی ، معاون دانشجویی، مدیرکل فرهنگی ، مدیر حراست و رؤسای دانشکده‌های این دانشگاه برگزار شد.

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این جلسه گفت: ورود به حوزه فرهنگی علی‌الخصوص حوزه عفاف و حجاب بسیار حساس است. درگذشته این حوزه خلاصه می شد در ظواهر که بازوی اجرایی آن سیاست هم حفاظت های فیزیکی دانشگاه بود که خود آن روش آسیب ها و معایب مختلفی داشت. اما با توجه به آئین نامه های وزارت به این جمع بندی رسیدیم که باید از ظرفیت اساتید و رؤسای دانشکده ها جهت افزایش فرهنگ اسلامی حجاب و عفاف استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه ارومیه ادامه داد: ما اعتقاد داریم که امر به معروف به روش لسانی انجام شود و ما نیز به همین جهت انتظار داریم رؤسای دانشکده ها با همکاری اساتید در امر مقابله با برخی از هنجارشکنی هایی که توسط تعداد کمی از دانشجویان در زمینه عفاف و حجاب صورت می گیرد، اقدام کنند. در واقع روسای دانشکده ها با دانشجوی مد نظر خیلی محترمانه  صحبت نمایند.

دکتر یونس علیجو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه گفت: در انجام فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ما از نقش اساتید تا به امروز غفلت کرده ایم و با این طرح می خواهیم از ظرفیت اساتید در جهت جلوگیری از برخی قبح شکنی ها استفاده کنیم.

وی افزود: خوشبختانه دانشگاه ما در زمینه عفاف و حجاب در وضعیت بهتری نسبت به جامعه قرار دارد. ولی در کل در نقطه مطلوبی قرار نداریم و ما برای رسیدن به نقطه مطلوب جلسات متعددی را تشکیل داده و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که برای این امر باید از ظرفیت اساتید و رؤسای دانشکده ها به جهت تذکر محترمانه استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه ادامه داد: در واقع ما نمی خواهیم در دانشگاه گشت ارشاد راه بی اندازیم . ما فقط می خواهیم با تذکرات شفاهی جلو برخی از قبح شکنی هایی که ممکن است به تأسی از جامعه در دانشگاه نیز صورت بگیرد، گرفته شود.

دکتر علیجو در پایان خطاب به رؤسای دانشکده ها گفت: فعالیتهای فرهنگی نیز مانند فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه وظیفه اساتید و رؤسای دانشکده ها است. کار فرهنگی ظرافت زیادی داشته و زمان بر است و ما انتظار داریم در این زمینه این معاونت را یاری نمایید.

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:219  این هفته:4447  این ماه:10876  امسال:86496