به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن علمى ماشين هاى صنايع غذايى، این انجمن تست ارتعاشات لوله ها،بازيافت پسماند و تراشكارى برخى از ادوات كارخانه شير پگاه اروميه را پیرو بازدید از این کارخانه در هفته های پایان تابستان 97 و نیازسنجی و در راستای انقال فناوری گروه و دانشگاه به بخش صنعت و توافقات صورت گرفته انجام دهد.
  

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:117  این هفته:1024  این ماه:7016  امسال:75036