امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری هیئت ابوالفضل العباس دانشجویان:

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

مسجد دانشگاه

دوشنبه شبها، بعد از نماز مغرب و عشاء