امروز

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری هیئت ابوالفضل العباس دانشجویان:

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

مسجد دانشگاه

دوشنبه شبها، بعد از نماز مغرب و عشاء