امروز

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع اعضای هیات علمی ثبت نام کننده در کارگاه آموزشی کرسی نظریه پردازی امکان سنجی ایجاد رابطه هماهنگ میان "فطرت، واقعیت و شریعت" می رساند این کارگاه فردا سه شنبه 29آبان ماه از ساعت 9 لغایت 12 در سالن شورای پردیس شهر برگزار خواهد شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه