امروز

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

این سمینار که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی مقرر بود روز دوشنبه 28 آبان ماه از ساعت 12 لغایت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپا گردد، بدلیل تداخل با برگزاری مراسم مصوب جامعه اسلامی، یک هفته با تاخیر در تاریخ 5 آذرماه در همان ساعت و همان محل برگزار خواهد شد.