امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

بایگانی اخبار و اطلاعیه ها

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
رادیو دانشجو با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
 کانون دانشجویی قرآن و عترت با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
نتایج انتخابات شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی و... ادامه مطلب
کانون دانشجویی مهدویت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت... ادامه مطلب
نشریه صوتی رادیو دانشجوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت... ادامه مطلب
انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه... ادامه مطلب
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:  وبینار آموزشی اصول... ادامه مطلب
این کارگاه ویژه ی متقاضیان دریافت مجوز نشریه و دست اندرکاران نشریات... ادامه مطلب
انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
انجمن اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه... ادامه مطلب

Pages