امروز

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

 

 

 

 

معاون فرهنگی و اجتماعی

شرح وظايف معاونت فرهنگی اجتماعی شامل موارد زير می باشد: 

 1 ) نظارت بر فعاليتهای فرهنگی ، سياسی و اجتماعی دانشگاه  

2 ) برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی  

3 ) ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف عقيدتی ، فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق تشکيل جلسات مناسب

با دفتر نمايندگی شورای مرکزی نمايندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی  

4 ) برنامه ريزی و اجرای فعاليت های فوق برنامه  

5 ) ايجاد ارتباط وهمکاری هرچه بيشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفايی بيشتــــر فعاليت های

فکری ، فرهنگی و هنری  

6 ) نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سياسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی  

7 )  ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی ، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی  

8 ) فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سياسی و فرهنگی جامعه  

9 ) تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان استادان ، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای استفاده بهتر نيروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

 

معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر یونس علی علیجو

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری