امروز

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه

اخبار و اطلاعیه ها

یکی از دغدغه های ذهنی دانشجویان ارتباط موضوعی بین آنچه می خوانند و بازار... ادامه مطلب
 *بیست‌وششمین ‌دوره ‌طرح ‌ولایت* (آموزش‌مبانی‌اندیشه‌اسلامی)  فرآیند ثبت... ادامه مطلب
به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه های ارومیه، اردکان، میبد،... ادامه مطلب
جامعه اسلامی دانشجویان با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه... ادامه مطلب