امروز

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه

اخبار و اطلاعیه ها

اصلاحیه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی... ادامه مطلب
در برنامه "حامی مهر" که با حمایت، موافقت و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی... ادامه مطلب
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری کانون تئاتر برگزار می کند:
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی عمران برگزار... ادامه مطلب
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن علمی دانشجویی... ادامه مطلب
دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه در نشست صمیمی با... ادامه مطلب
جشن استقبال از دانشجویان نو ورود به همّت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه... ادامه مطلب
پروفسور سیدعامری رئیس دانشکده علوم ورزشی در اولین جلسه کمیته عفاف و حجاب... ادامه مطلب

معاون و مدیران

معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر یونس علی علی جو
رتبه علمی : استادیار
cultural@urmia.ac.ir
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
حجةالاسلام والمسلمین کریم جباری
رتبه علمی : مربی
cultural@urmia.ac.ir